Tolstoy’s Christian-peasant anarchism

Tolstoy’s Christian-peasant anarchism was more radical than bourgeois liberal reformism but less radical than Marxist proletarian-revolutionary socialism. Lenin recognized Tolstoy’s two-sided role in Russia’s ideological and political spectrum.

Photo. Hertz. Tolstoy on the road from Moscow to Yasnaya Polyana.
Source: https://en.wikisource.org/wiki/The_Life_of_Tolstoy/Chapter_6#/media/File:The_life_of_Tolstoy_091.jpg
Continue reading “Tolstoy’s Christian-peasant anarchism”

More to follow, A.F.

In a deep and profound sense, it was fire (or more precisely, A.F., together with language) signaled the end of the old world as H. erectus knew it.

THIS IS A WORK IN PROGRESS. Before Artificial Intelligence (A.I.), or some 800,000 years ago probably, our human ancestors Homo erectus discovered how to wrest fire from burning bushes, and how to control and use this terrifying force of nature. Eventually, they learned how to artificially create fire. We now simply call it “fire”, but to be exact, it should be called Artificial Fire, or A.F.

Thus with A.F. did H. erectus people broaden their food sources, expand those parts of the brain that created culture and language, spread to all parts of the world, and thrive in all ecosystems. A.F. paved the way for the next waves of Homo to dominate the living world, and build civilizations that would transform what it meant to exist as humanity.

Continue reading “More to follow, A.F.”

Subenir ng Nagsasa

SUBENIR NG NAGSASA, muntik ko na malimutan. Mumurahin lang ito, hindi gaya ng pa-tattoo kay Fang-od. Hinaharbes lang ng mga pamilyang Ayta sa dalisdis ng bundok, nilalapatan ng konting dekurasyon, ganun. Bilhin mo para pwede mo na ipagmalaki na nakarating ka sa Nagsasa.

Kaya, hayun. Ang ilalagay ko lang na dalawang katiting na tuldok sa super-pausong mapa ngayon sa FB ay ito: Nagsasa at Loo. Kaso, sa sobrang liit ng tuldok, hindi lilitaw sa mapa. O baka kukulayan ng travel website ang buong probinsya, na para bang naikot na ng respondent ang lahat ng sulok nito. Kaya wag na lang ?

Continue reading “Subenir ng Nagsasa”