Not really adobe, but even better

Adobe wall in our old family house

As children growing up in Kamuning, which was dotted by stone quarries in earlier times, we were used to calling this type of rough stone “adobe.” That’s because this was how our parents and all the adults around us called it.

But the stone we are familiar with is not really adobe. Adobe is the Spanish term for “mudbrick” (from Arabic ‘attob’). The real adobe, particularly the sun-baked or unfired type, was the quick-and-dirty earthen material used for Mediterranean construction since time immemorial.

Continue reading “Not really adobe, but even better”

Subenir ng Nagsasa

SUBENIR NG NAGSASA, muntik ko na malimutan. Mumurahin lang ito, hindi gaya ng pa-tattoo kay Fang-od. Hinaharbes lang ng mga pamilyang Ayta sa dalisdis ng bundok, nilalapatan ng konting dekurasyon, ganun. Bilhin mo para pwede mo na ipagmalaki na nakarating ka sa Nagsasa.

Kaya, hayun. Ang ilalagay ko lang na dalawang katiting na tuldok sa super-pausong mapa ngayon sa FB ay ito: Nagsasa at Loo. Kaso, sa sobrang liit ng tuldok, hindi lilitaw sa mapa. O baka kukulayan ng travel website ang buong probinsya, na para bang naikot na ng respondent ang lahat ng sulok nito. Kaya wag na lang ?

Continue reading “Subenir ng Nagsasa”