Subenir ng Nagsasa

SUBENIR NG NAGSASA, muntik ko na malimutan. Mumurahin lang ito, hindi gaya ng pa-tattoo kay Fang-od. Hinaharbes lang ng mga pamilyang Ayta sa dalisdis ng bundok, nilalapatan ng konting dekurasyon, ganun. Bilhin mo para pwede mo na ipagmalaki na nakarating ka sa Nagsasa.

Kaya, hayun. Ang ilalagay ko lang na dalawang katiting na tuldok sa super-pausong mapa ngayon sa FB ay ito: Nagsasa at Loo. Kaso, sa sobrang liit ng tuldok, hindi lilitaw sa mapa. O baka kukulayan ng travel website ang buong probinsya, na para bang naikot na ng respondent ang lahat ng sulok nito. Kaya wag na lang ?

Continue reading “Subenir ng Nagsasa”

Pagudpud on my mind

Today I’m on travel guide mode. Bear with me as we visit a familiar place.

Some friends who have seen the Nordis weblog have asked us about the postcard-perfect photo that graces its masthead.

It shows a narrow strip of rocky shoreline where lush green mountain meets blue-gray sea. Along the shoreline, kissed by sun and salt spray, is a long stretch of concrete bridge, a viaduct gracefully winding through steep cliffs. Continue reading “Pagudpud on my mind”