Baka kako nakalimutan mo, kaya ipapaalala ko lang.

Dear nakaputing magpipiknik bukas sa Luneta pero ayaw ng gulo:

Nitong ilang nakaraang araw, nagtimpi ang marami sa Kaliwa (kasama na ako doon) sa hayagang pambubuska at insulto ng iilang maingay sa masmidya at social media. Ayaw daw nilang isali sa Million March ang Kaliwa dahil magulo daw kami. O kung kasali man, ayaw nilang sumigaw kami ng militanteng islogan at magwagayway ng bandilang pula. Yung ilan, garapalan na kung manghamon at mang-intriga: bawal daw sa Luneta ang mga Komunista. Continue reading “Baka kako nakalimutan mo, kaya ipapaalala ko lang.”